Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Łodzi - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Komenda Miejska Policji w Łodzi została utworzona na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Numer 1/Org Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 01 stycznia 1999 roku, na tej podstawie wydano rozkaz organizacyjny numer 1/ORG Komendanta Miejskiego w Łodzi z dnia 25 stycznia 1999 roku powołujący Komendę Miejską Policji w Łodzi.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 07.04.2014
Data modyfikacji : 15.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Marynowicz
do góry