Rekrutacja - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nie karany i korzystający z pełni praw publicznych 
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie  
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany  stosunek do służby wojskowej.

KOMPLET DOKUMENTÓW WYMAGANY DO ZŁOŻENIA W SEKCJI DOBORU KWP w ŁODZI:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i C (do pobrania w Komendzie Wojewódzkiej  Policji w Łodzi  lub na stronie www.policja.pl/rekrutacja)
 • odręcznie napisany życiorys,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  książeczka wojskowa (mężczyźni).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • na stronie internetowej Policji www.policja.pl lub Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl
 • w "Informatorze dla kandydatów do służby w Policji" dostępnym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy
  ul. Lutomierskiej 108/112    91-048 Łódź, pod numerami tel. 47 841 – 13 – 65 ; 47 841– 13 – 69;
  e-mail: sekcjadoboru@lodzka.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 15.06.2009
Data modyfikacji : 14.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Łódź
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
MalgorzataKulig
do góry