Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łodzi - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji w Łodzi

inspektor Dariusz Dziurka

 

Inspektor Dariusz Dziurka urodził się w Rudzie Śląskiej w 1973 roku i jest absolwentem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz studia MBA in Community Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął w sierpniu 1994 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z pionem prewencji bytomskiej Policji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III  w Bytomiu
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu
 • Od 10 listopada 2020 roku Komendant Miejski Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

Komendant Miejski sprawuje nadzór nad realizacją zadań w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi:

- Wydział Kontroli

-Wydział Kadr i Szkolenia

-Wydział Prezydialny

-Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej

-Wydział Łączności i Informatyki

-Wydział do Spraw Prawnych

-Zespół do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

-Zespół Prasowo – Informacyjny

-Komisariaty Policji I - VIII Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

 

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi:

tel. 47 841-14-21

e-mail: komendant@lodz.ld.policja.gov.pl

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi

nadkomisarz Wojciech Malarczyk

 

nadkomisarz Wojciech Malarczyk urodził się w Łodzi w 1973 roku i jest absolwentem Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w maju 1996 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z pionem prewencji łódzkiej Policji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Prewencji IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Komendanta VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Komendanta IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Komendant IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • od 1 lipca 2019 roku Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi
 • od 1 lutego 2023 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

I Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę prewencyjną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

- Wydział Prewencji

-Wydział Sztab Policji

-Wydział Ruchu Drogowego

-Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

-Wydział Ochronny

 

 

 

 

Sekretariat I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi:

tel. 47 841-14-23

e-mail: komendant@lodz.ld.policja.gov.pl

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi do spraw kryminalnych

nadkomisarz Jakub Kowalczyk

 
nadkomisarz Jakub Kowalczyk urodził się w Zduńskiej Woli w 1979 roku i jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe typu MBA na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Służbę w Policji rozpoczął w maju 2006 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z pionem prewencji i kryminalnym łódzkiej Policji.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Komendanta IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • od 1 lutego 2023 roku Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

 

Zastępca Komendanta sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

- Wydział Kryminalny

-Wydział Dochodzeniowo – Śledczy

-Wydział Techniki Kryminalistycznej

-Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową

-Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 

Sekretariat Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi

tel. 47 841-14-21

e-mail: komendant@lodz.ld.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 21.01.2014
Data modyfikacji : 29.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Kulig
do góry