Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Miejską Policji w Łodzi oraz podległymi jej komisariatami osobiście, zgłaszając się w siedzibach jednostek przez całą dobę.

oraz za pośrednictwem:

  • telefonu stacjonarnego (za pośrednictwem osoby przybranej) 47 841 22 50
  • poczty elektronicznej – dyzurny@lodz.ld.policja.gov.pl
  • w sytuacjach nagłych wysyłając wiadomość tekstową (SMS) bezpośrednio do Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi na numer 603 392 438


Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika, powoływanego przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi na tę okoliczność.

Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGNna co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U.z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

więcej informacji

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 20.10.2015
Data modyfikacji : 09.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Kulig
do góry